Tunca Nehri, Balkanlar’da, Bulgaristan ve Türkiye’de akan, Meriç Nehri’nin kollarından birisidir. Edirne ile Karaağaç’ı birbirine bağlayan ilk köprü, Tunca Nehri üzerine kurulmuştur. Asıl adı Ekmekçizade Ahmed Paşa Köprüsü’dür.

O dönemde Tunca Nehri üzerinde, devrin defterdarı Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından dönemin başmimarı Sedefkar Mehmet Ağa’ya 1607-1615 yılları arasında yaptırılmış ve Sultan 1. Ahmed’e takdim edilmiştir. Köprü, 11 ayak üzerinde 10 kemerlidir. Kemer formları yuvarlaktır.

Köprünün tam ortasında açık bir Seyir Köşkü bulunmaktadır. Köşkün altında olan köprünün ayaklarında tahliye gözleri, tahliye gözlerinin altında da piramidal formlu selyaranlar bulunmaktadır.

Seyir Köşkü’nün duvarında yer alan mermer kitabe Edirne Kadısı Şerif Efendi tarafından kaleme alınmıştır.