Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Lozan Meydanı’nın hemen yanında yer almaktadır. Eski istasyonun ek binalarından birisinde düzenlenmiştir. Müze binası, müdür odası ve üç sergi salonundan oluşmaktadır.

Lozan Müzesi’nde, özellikle İnönü Vakfı ve Türk Tarih Vakfı’nca temin edilen Lozan Antlaşması’na ait tarihi belgeler, kitaplar, Lozan Antlaşması’nı imzalayan İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ait bazı özel eşyalar ve karikatürler sergilenmektedir.

Lozan Müzesi, çalışma günlerinde 8:30 – 17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Giriş Kat: Milli Mücadele Koridor: Mili Mücadele kronolojisi, Mondros Mütarekesi, Sevr Anlaşması ve Lozan haritalarının bir arada sergilenmesi.

A Odası: Biyografiler;

B Odası: Milli Mücadele dönemi Edirne mitingleri, Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin ve Trakya’nın Anadolu ve Rumeli Müdafa’a-i Hukuk Cemiyetine bağlanması, Cemiyet tarafından vilayet idaresine el konulması, Trakya Kongreleri (Lüleburgaz ve Edirne Kongresi), Milli Mücadele dönemi Edirne gazeteleri hakkında bilgi ve belgeler.

C Odası: Trakya’nın işgaline karşı alınan bazı tedbirler, Trakya’nın Yunan askerlerince işgali ve Cafer Tayyar Paşa’nın esareti, işgal dönemi Yunan mezalimi ve protestolara dair yazışmalar, işgal dönemi hatıraları, sürgün edilenlere dair mektup, belge ve resimler.

D Odası: Trakya’nın kurtuluşuna giden yol; Anadolu Zaferi, Milli Mücadeleye hizmet edenler, Trakya Milis kuvvetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Trakya davasının kazanılmasına olan inancı ve katkısı, Mudanya Mütarekesi ve Trakya’nın tahliyesi için yapılan hazırlıklar belge ve resimlerle anlatılmaktadır.

Birinci Kat: Trakya’nın Kurtuluşu ve Lozan

Koridor: Lozan Kronolojisi, Edirne Vilayeti haritası ve dönemin (1914) nüfus bilgileri.

Buradaki üç odada (F, G, H odaları) Lozan Antlaşması’nın Trakya kurtuluşuna nasıl hizmet ettiği, detaylı bir şekilde, orijinal ve imzalı belgelerle sergilenmektedir.