Bulgar Kilisesi, Edirne’nin kuzey-doğu bölgesinde Kıyık Barutluk Mahallesi’nde bulunmaktadır. Bir zamanlar şehrin bu bölgesinde genellikle Bulgar asıllı vatandaşlar oturmaktaydı.

Kilisenin temeli 23 Nisan 1880’de atılmış olup aynı yıl inşaatı tamamlanmıştır. Kilisenin yapımı, Sultan II. Abdülhamit’in izni ve zamanın Edirne Valisi Rauf Paşa’nın yardımları sayesinde gerçekleşmiştir.