Fatih Sultan Mehmet’in Zevcesi ve Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in kızı olan Sitti Hatun tarafından 1482’de yaptırılmıştır.

Tarihi kaynaklardan anlaşıldığı üzere 1743 yılına kadar ayakta olan sarayının bir bölümüne cami yaptırmıştır.

Cami halk arasında Sitti Şah Sultan Cami, Sitti Sultan Cami ve Hatuniye Cami olarak da bilinmektedir. 1980 ve 1990’lı yıllarda onarıma girmiştir.

Yapının 1520, 1530, 1574 tarihli üç vakfiyesi bulunmaktadır. 1530 tarihli vakfiyede, Keşan’ın Tavruk ve Kratoya köylerinin; 1573-1574 tarihli vakfiyede ise, yukarıda adı geçen iki köye ek olarak Depeli Köyü’nün bu camiye vakfedildiği belirtilmektedir.