Kentin kuzeybatısında Tunca Nehri üzerinde Saraçhane yakınlarında kurulmuş olan bu köprü, II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed devirlerinin meşhur vezirlerinden; Filibe’de camisi, imareti ve kervansarayı, Edirne’de de camileri olan Hadım Şahabeddin Paşa tarafından 1451 yılında yaptırılmıştır. İlk yapıldığı dönemde sekiz gözlü olup, on kemerlidir.

Bu köprü günümüzde Edirne ile Sarayiçi arasında bağlantıyı sağlamakta ve Şahabeddin Paşa Köprüsü’nden ziyade Saraçhane Köprüsü adıyla anılmaktadır. Köprünün korkulukları orijinalliğini kaybetmiş durumdadır.

Köprü, 120 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindedir. 11 ayaklı, 12 kemerli taştan köprünün iki yanındaki kemeri toprak altında kalmıştır. Kemer formu sivridir.

Selyaranları üçgen prizma şeklindedir. Mihrap biçiminde çok güzel bir Tarih Köşkü yani Kitabe Köşkü bulunmaktadır.