Şahmelek Cami, yeni Gazi Mihal Köprüsü’nün Edirne yönünde ve kuzeyindeki cami olup 1429 yılında yapılmıştır.

Mahalle mescidi olarak, kesme taştan yapılmış, tek kubbeli bir yapıdır. Taç kapıda görmeye değer taş işçiliği vardır ve iç duvarlar rumi bordürlü altıgen çini panolarla kaplıdır.

Yer yer çinili alçı mihrap, sekizgen geçmeler, geometrelik bordürler ve rumi motiflerle süslüdür.

Şahmelek Cami’nin bulunduğu yerde daha önce bir medresenin bulunduğu ve ünlü hukukçulardan Molla Hüsrev’in burada müderrislik yaptığı bilinir.

Camiyi Musa Çelebi’nin Veziri azamı, Kör Şah Melek Paşa yaptırmıştır. Şah Melek Cami’nin minaresi Balkan Savaşı sırasında yıkılmış, daha sonra yeniden yaptırılmıştır.