Edirne Kalesi’nin dört büyük burcundan Üç Şerefeli Cami’nin yakınındaki Makedonya Kulesi adı verilen burç üzerine inşa edilerek “Yangın Kulesi”, “Saatli Kule”, “Memleket Saati” gibi isimlerle anılan kule, Vali Hacı İzzet Paşa tarafından 1884’de ahşap olarak yaptırıldı.

Yapım masrafı, dönemin belediye bütçesinden karşılanmıştı. Burcun üzeri demir parmaklıklarla çevrilerek, aşağıdan yukarıya doğru daralarak inşa edilen 4 katlı ahşap yapının her katında aydınlatma pencereleri, son katta da dört yana bakan saat kadranları vardı.

Fransa’ya ısmarlanan saat ancak iki yıl sonra yerine monte edildi. Bir süre sonra yangında harap olan Saat Kulesi, 1894’de bu defa taş ve tuğladan yeniden yapıldı. Sekizgen bir plan üzerindeki kulenin yüksekliği 48 metreydi. Kulenin planı Edirne Belediye Mühendisi Avadis Efendi tarafından düzenlenerek 1887’de inşaatına başlandı ve 1893’de bitirildi.