Tarihte Edirne ve civarından yerleşmiş bulunan Trak boylarından Odrislerin Meriç nehri civarında bir yerleşim yeri kurdukları bilinir. Bu yerleşim yerinin o zamanki adı “Orestia” olarak geçmekte iken daha sonra burayı egemenliği altına alan Makedonyalılar zamanında ismi Orestides olarak değiştirmiştir. Daha sonraki dönemlerde Romalılar ve Bizanslılar bu bölgeye yine Orestia adını vermişlerdir.

Yunan işgali sırasında, Yunanlılar buraya “Orestiada” adını vermişler, Lozan antlaşması ile Karaağaç’tan göç eden Yunanlılar, Yunanistan’da Nea Orestiada dedikleri bir kasaba kurmuşlardır. Abdurrahman Hibri Enis-ül Müsamirin adlı eserinde bölgede yetişen kayısı ağaçlarından ve bağlarından söz etmekte ve buradan Eski Maraş olarak bahsetmektedir.

Karaağaç’ın yakınlarında aynı dönemde Demirtaş Köyü ve Çiftliği bulunmaktaydı. Timurtaş Paşa; I. Murad ve Yıldırım dönemi rütbelilerinden olup, bu gölge kendisine “has” olarak verilmişti. Bu köyden günümüze kadar ulaşan tek yapı ise harap bir halde bulunan ve Mısır’da servet edinen Edirneli Sefer Çelebi’nin yaptırdığı Demiraş Cami’dir.