Edirne’deki II. Bayezid Külliyesi’nin yanındaki İmaret Köprüsü olarak adlandırılan ve kentin külliye ile bağlantısını sağlayan II. Bayezid Köprüsü’nün 1484-1488 yıllarındaki inşasından yaklaşık 100 yıl sonra Tunca Nehri’nin yeni bir mecradan akmaya başlamasıyla Yalnızgöz Köprüsü yapılmıştır.

Köprü, ortada büyük ve yanlarda dört küçük açıklıdır. Bu köprüye sonradan bazı ilaveler yapılmıştır. Osman Nuri Peremeci, “Yalnızgöz Köprüsü, açıklığı 6.60 metre olan ve Edirne’yi Sultan II. Bayezid Köprüsü’ne bağlayan Mimar Sinan’ın II. Selim adına yaptığı tek gözlü köprüdür ki II. Bayezid Köprüsü’nün bir uzaması şeklindedir” demektedir

Köprünün ismi Mimar Sinan’ın ağzından kaleme alınan tezkirelerde yer almamaktadır.