Yıldırım Bayezid Köprüsü, Yıldırım Bayezid Cami’ne yakınlığı nedeniyle Yıldırım Köprüsü olarak anılmaktadır. Fetihten önce de bu köprünün yerinde bir köprü olduğu söylenmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1544 yılında esaslı bir onarım görmüş ve onarım kitabesi Bursalı Şair Sün’i tarafından kaleme alınmıştır.

Yıldırım Bayezid Köprüsü’nün 1752 depreminden zarar görüp harap olması nedeniyle Sultan II. Mustafa tarafından onartılmıştır.