Султан Баязид II разби основанията за изграждането на комплекса, построен в Йени Имарет близо до река Тунца в Одрин през 1484 г. и той беше пуснат в експлоатация през 1488 г. (893 г.). Архитект на Комплекса на султан Баязид II е Хайретин Архитект.

С наближаването на комплекса Баязид II имаше дарюшифа (болница), медресе, имарет (супена кухня), двоен хамам, мост с шест допира и мелница. Куполът на джамията Баязид е 22 м. а вътре няма нито арка, нито стълб. Минаретите на джамията имат по един много висок шерефе, всеки с близо двеста стълби.

Мраморният минбар е изключително елегантен, а мястото за събиране е позиционирано върху порфирови колони. Твърди се, че тези колони са донесени от руините на храма на Даяна. Светилището привлича вниманието, покрито с коистри. В същото време част от комплекса до джамията се използва като Балкански изследователски институт от университета Тракия.

Този раздел също така организира коктейли за събитията на университета Тракия и приветства гости извън града.