Tadilat nedeniyle video çekilememiştir.

Tabyalar, bir bölgenin, yerin veya şehrin savunulması amacıyla inşa edilen, silahlarla güçlendirilen, askerin savunma yapması aynı zamanda barınması amacıyla yapılmış askeri tesislerdir.

1877-1878 II. Osmanlı-Rus Harbi nedeniyle, 1884 ve 1888 yılları arasında Mirliva İsmail Hakkı Bey’in başkanlığındaki istihkam komisyonu tarafından yaptırılan 30’a yakın tabya, 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında da kullanılmıştır. Edirne kent merkezini ortalam 5-6 km.’lik yarıçap teşkil ederek çevreleyecek şekilde inşa edilmiştir.

Bu tabyalardan Hıdırlık Tabyası adıyla anılanı, Balkan Savaşları sırasında Balkan Savaşları Müdafi Şükrü Paşa tarafından karargah olarak kullanılmıştır.