Edirne Valilerinden Hacı Adil Bey tarafından 1904 yılında, genç yaşta vefat eden oğlunun anısına inşa ettirilen ve günümüzde şehir merkezinde en iyi korunan çeşme durumundaki yapı, 3 basamakla çıkılan bir plan kaide üzerine yerleştirilmiştir. Kare şeklindeki bir kütle üzerine oturan yapının yüksekliği 5.20 m. ve genişliği 4.75 m. dir. Çeşmenin tüm cepheleri cephe kompozisyonu açısından aynıdır.

Barok üsluptaki çeşmenin projesini Edirne Evkaf Müdürü Sadrettin Bey ile Dr. Rıfat Osman çizmiştir. Bazı kaynaklarda bu çeşme duvarında Üsküdarlı şair Alaaddin’e ait bir beyitin bulunduğu; ancak büyük olasılıkla Yunan işgalinde yok edildiğini belirtmektedir. Çeşmenin yapıldığı yıllarda Karaağaç Tren İstasyonu’nun bir kolu, İstasyon Meydanı denilen Meriç Köprüsü başına ve Hacı Adil Çeşmesi’nin yanına kadar gelmekteydi.

Hacı Adil Bey öncülüğünde ve parasal katkılarıyla yaptırılan çeşme, bu nedenle Hacı Adil Bey Çeşmesi olarak anılsa da, halk arasında Meriç veya Köprübaşı çeşmesi olarak da bilinir.