Gazi Mihal Cami, Edirne’nin batısına uzanan Talat Paşa Caddesi’nin bitiminde, Mihal bey köprüsünün karşı tarafında güneybatıda yer alır.

Kuzey cephede taç kapının üzerindeki dikdörtgen bir taş levhada olan Gazi Mihal Cami‘nin, 1421 tarihli inşa kitabesi bulunmaktadır.

Eser tamamen kesme taşla inşa edilmiştir. Duvarlarda nadiren mermer kaplamalara da rastlanmaktadır.

Derin bir niş (yani üstü kemerli duvar hücresi) biçimindeki kuzeydeki taş kapıdan; kuzey, güney aksında ilk olarak üzeri kubbeli orta sofa (yani hol) ile onun güneyindeki üzeri beşik tonozla (silindirik) örtülü esas ibadet mekânına ulaşılmaktadır.

Gazi Mihal Bey Cami, itinalı bir işçilik içeren kesme taşlı bir binadır. İki yanında tabbhane mekanları yer alan zaviye ve camiler, sonraları mahallesi camisi durumuna sokulduklarında daha fazla cemaat alabilmesi için tabhaneler ile orta mekanın arasındaki duvarlar açılırdı. Fakat bu kısımda böyle bir değişiklik yapılmamış ve arada bulunan bağlantı aslında olduğu gibi kapılarla kalmıştır. Gazi Mihal Bey Cami‘nin evvelce son cemaat yeri önünde dışa tek meyilli olan ahşap çatılı bir sundurma yer alıyordu. Tam on iki ahşap direkten destek alan bu sundurmanın, sağ tarafında yer alan iki bölümü ahşap malzeme ile kapatılmış ve direk aralarına parmaklık konulmuştu. Son cemaat yeri esasında, ortada daha geniş ve daha yüksek beş sivri kemeri taşıyan altı payeye sahipti. Son cemaat yerinin orta kısmında basık kasnaklı bir kubbe yer almaktadır. Yan kısımlar ise dikdörtgen biçiminde olduklarından aynalı tonozlarla örtülüdür.