Osmanlılardan günümüze dek gelen ilk özgün anıtsal yapı, Fetret Devri’nin en önemli tarihi eseri olan Eski Cami’dir.

Kentin merkezindeki caminin yapımı 1403 yılında Emir Süleyman Çelebi tarafından başlatılmış, 1414 yılında Çelebi Sultan Mehmet zamanında tamamlanmıştır.

Mimari Hacı Alaaddin, ustası da Ömer İbni İbrahim’dir. Yapı çok cübbeli ulu camiler tipine girmekte olup bunun diğer örnekleri Bursa Ulu Cami, Filibe Ulu Cami’dir.

Minarelerin biri tek, diğeri iki şerefelidir. Tek şerefli olan asıl minare solda bulunmakta, ana duvar üzerinde yükselmektedir.

İki şerefeli minare sonradan ilave edilmiştir ve binadan ayrıdır.