Няма видео за възстановяване.

Каравансари Ekmekçizâde Ahmet Paşa, известен също като Ayşe Kadın Khan. Намира се в квартал Айшекадън в квартал Янчъкчи Шахин на улицата на Истанбул.

Sabancıkar Mehmed Ağa и Hacı Şaban Ağa, които бяха от Одрин, бяха построени от Ekmekçizâde Ahmet Paşa през 1609 г. (H.1018).