EDİRNE İLİ TANITIMI

Edirne, Türkiye’de yer alan 81 ilden biridir. Marmara Bölgesi’nde yer alan Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan’a komşu olan bir sınır kentidir. 2018’de yapılan son nüfus sayımında Edirne’nin nüfusu 180.327 olarak belirlenmiştir. Şehrin güncel belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi’nden Recep Gürkan’dır. Edirne’nin posta kodu 22100, plaka kodu 22 ve il alan kodu (telefon) 0 284 olarak belirlenmiştir.


EDİRNE COĞRAFİ BİLGİLERİ

Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan kara sınır kapılarını sınırlarında barındıran Edirne; Tunca Nehri, Arda Nehri ve Meriç Nehri’nin buluştuğu düzlüğe kurulmuştur. Edirne’de karasal iklim görülür. Edirne şehir merkezi; Yunanistan’a yalnızca 7 km, Bulgaristan’a ise 17 km uzaklıktadır. Edirne’nin yüzölçümü 844 kilometrekare; rakımı 41 metredir.

EDİRNE TARİHİ

2008 yılında Arzu Diktaş tarafından yayınlanan çalışmada da belirtildiği gibi Edirne ve çevresinde bilinen ilk yerleşimler Trak kabilelerinden Odrisler ve Bettegeriler olmuştur. İlk yerleşen kabileler, günümüzde Edirne şehir merkezinin bulunduğu alanda yaşamaya başlamışlardı. Burada açık bir şehir ve pazar yeri kurdukları düşünülmektedir. MÖ 1400-1200 yılları arasında ise bu kez bölgenin sahibi Akalar oldu. Bu dönemden sonra Edirne, “polis” yani şehir olarak anılmaya başlandı. M.Ö. 510 yıllarda Pers hakimiyetine giren bölge, M.Ö. 460 yılında tekrar ilk yerleşimcilerden olan Odrislerin eline geçti. M.Ö. 340 yılında bu kez Makedonyalılar bölgede hakimiyet kurarken şehrin adı da Orestia olarak bilinmeye başlandı. M.Ö. 168’de Romalıların eline geçen Orestia’nın adı Hadrianapolis oldu. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Hadrianapolis, Bizans kontrolü altında kaldı. 813 yılında Bulgarlar tarafından ele geçirildi fakat yalnızca 2 yıl sonra antlaşmayla yeniden Bizans İmparatorluğu hakimiyetine bırakıldı. 1361 yılında nihayet Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan şehrin adı Edirne olarak değişti ve ardından Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmaya başladı. 1453’te İstanbul alınana kadar başkent olan Edirne, başkentlik unvanını yitirse de önemini hiç kaybetmedi. Padişahların gözdesi olarak kalmaya devam eden Edirne, canlı bir ticari ve idari merkez olarak kalmıştır.

EDİRNE NÜFUS BİLGİLERİ

Edirne 1892’de ilk nüfus sayımında aşağıda yer alan bilgiler elde edilmiştir. 2018’de yapılan son nüfus sayımında Edirne’nin nüfusu 180.327 olarak belirlenmiştir.

1892 Edirne Kazası Nüfus Bilgileri

Din

KadınErkekToplam

İslam

17.948

18.649

36.597

Rum

13.91414.34228.256

Ermeni

1.7531.662

3.415

Yahudi3.8674.112

7.979

Bulgar

4.3294.910

9.239

Katolik97

105

202

Protestan

1824

42

Latin

21

3

Toplam41.92843.805 85.733