Defterdar Cami, II. Selim döneminde Defterdar olan Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Talat Paşa Caddesi üzerinde, Sitti Sultan Cami’nin kuzeybatısındadır.

Yapı, genişçe bir avlu içindedir.

Kaynaklarda, Defterdar Cami, Defterdar Mustafa Çelebi Camii, Defterdar Kara Mustafa Paşa Camii adlarıyla da anılmaktadır.

Evliya Çelebi, harim (yani cami) kubbesinin görkemli; minaresinin ise, bu kubbeye göre orantılı inşa edildiğini söylemektedir.

Caminin kubbesinin 1752 depreminde göçtüğünü; 1870’li yıllarda, Hacı Ruşen Efendi tarafından yaptırılan onarımda, harimin, ahşap bir çatıyla örtüldüğünü belirtmektedirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1953 ve 1962 yıllarında yaptırdığı onarımlarda, kubbe, son cemaat yeri, taç kapı ve pencereler, aslına uygun olarak yenilenmiştir.

Defterdar Cami kapısının üzerinde üç sıra halinde hazırlanan sekiz mısralı bir kitabe bulunmaktadır. Banisinin hattı ile yazılan bu Osmanlıca kitabenin tarih beyti şöyledir;

Arifi güft beher o târihi

İsm-i mescid makâm-ı Mahmud-dest

Tarihi yazı ile yazılmış olup şudur:

Fisene seb’a ve erba’in ve tis’amie: 947 (1540)

Defterdar Cami, kesme taştan yapılmıştır. Ahşap çatılı olan Defterdar Cami’nin kapısı önünde dört mermer sütunlu bir revakı bulunmaktadır.

Bunun üstü cami çatısı ile birlikte örtülmüştür.

Hadika yazarı diyor ki:

“Mahmud Efendinin Varna’da dahi bir mektebi vardır. Kendisi Hattat Şeyh Hamdullah Efendiden mezun olarak hüsnü hatta malik imişler. Camiin minaresi alemine bir hokka ve kalem koyup zamanla kalem kaybolmuş yalnız hokkası mevcut idi. 1179 (1766) senesi büyük depreminde tamamen tamir olunduğu sırada hokkaya yine kalem konulmuştur.

Camii şerifin önündeki büyük iskelenin Defterdar iskelesi denmekle meşhur olmasına bu Camii şerif sebeptir.

Ahşap medrese mütevelli reyi ile evli olanlara oda oda kiraya ve verilmiş ve mektep dahi kaldırılıp yerine kira evleri yapılmıştır. Sonra deniz tarafındaki kapısı üzerine bir ahşap mekteb yaptırıldı. Sultan I. Abdülhamid devri (1774-1789) başlarında Deftardar iskelesi’nin iki tarafına kahvahâne ve dükkanlar inşa edilmekle burası bir çarşı hükmüne girmiştir.

Camiin mahallesi vardır.”