Джамия Дефтердар, II. По време на периода Селим Мустафа паша е построен от Мимар Синан. Намира се на улица Талат паша, северозападно от джамията Сити Султан.

Сградата е в голям двор. Източниците са известни още като джамия Дефтердар, джамия Дефтердар Мустафа Челеби и джамия Дефтердар Кара Мустафа Паша.

Евлия Челеби, куполът на харим (т.е. джамия) е прекрасен; минаретин, според този купол се казва, че е построен пропорционално. Куполът на джамията се срути при земетресението от 1752 г .; През 70-те години на XIX век в ремонта, построен от Хаджи Рушен Ефенди, се посочва, че харимът е покрит с дървен покрив.

Куполът, мястото на последното събрание, короните и прозорците бяха обновени в съответствие с оригинала, по време на ремонта, извършен от Главната дирекция на фондациите през 1953 и 1962 г.