Beylerbeyi Cami, yan mekanlı (yani zaviyeli), çokgen planlı ve tek kubbeli bir yapıdır.

Hükümet Konağı’ndan Sarayiçi’ne giden caddenin sağındadır. 1429’da II. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin Yusuf Paşa tarafından yaptırılmıştır.