Bedesten, Çelebi Sultan Mehmet tarafından Eski Cami’ye gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Bedesten’in inşa kitabesi olmamakla birlikte, 1418 yılında Mimar Alaeddin tarafından inşa edildiği araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir.

Bedesten, Osmanlı döneminin ilk çarşılarından birisidir. Planı bakımından Bursa bedestenine benzemektedir ve bunun da etrafında bir sıra dükkan, iç kısmında mahzenler mevcuttur. Ancak oranları ve mimarisi bakımından Bursa’da yer alan bedestenden çok daha güzeldir.