Alipaşa Çarşısı, Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamlarından Herseki Semiz Ali Paşa tarafından 1569 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 16 ve 17. yüzyılın en faal ticaret merkezlerinden biri olan bu çarşı, 300 metre uzunluğunda 6 kapılı bir eserdir. Çarşı içindeki kemerler taş ve tuğla olarak örülmüştür.

Kule tarafından kapıya Kule Kapısı, Balık Pazarı’na bakan kapıya Balık Kapısı denmektedir. Evliya Çelebi’ye göre her gece yüz adet bekçinin çarşıyı beklemesi de çarşıda satılan eşyaların değerini açıkça kanıtlıyor.

Günümüzde yerli yabancı turistlerin akınına uğrayan Alipaşa Çarşısı’nda 130 adet dükkan bulunmaktadır. Çarşıda, altın ve gümüş gibi kıymetli eşya satan ticaret erbabına çok az rastlanmakla birlikte, değişik türlerde eşya satışı mevcuttur.

Alipaşa Çarşısı 26 Eylül 1992 yılında geçirdiği yangında tamamen yanmıştır. Çağın gereklerine uygun olarak donatılıp, aslına uygun restore edilmiş ve 25 Kasım 1997’de tekrar hizmete açılmıştır. Günümüzde yerli yabancı turistlerin ilgisini çekerek Edirne’nin ticari hayatına da önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.