Паркът Бариш (мир), включително изкуственото езеро, заема площ от 30 дка. Община Одрин построи съоръжението изцяло със собствени ресурси. В парка има спортен комплекс, детска площадка и кафене, построено като част от превръщането на Одрин в модерен град.