Няма видео за възстановяване.

Паметникът е построен на бастиона Кийк в памет на Шюкрю паша, който защищава героично Одрин по време на Балканската война и мъчениците от Балканската война. На надморска височина от 136 метра стените на бастиона бяха направени от камък, а арките бяха направени от тухла с огнище. В рамките на бастиона има окопи, отворени артилерийски линии между окопите, Мани Ров, който заобикаля района, оръжейни съоръжения, площадки за събиране и обучение, депа, входни и реакционни секции, щабове на роти, батальони и полкове и отделения.