Конструкцията е построена по заповед на Челеби султан Мехмед, за да донесе приходи за Старата джамия.
Въпреки че няма наличен строителен запис, изследователите предполагат, че той е построен от Алеадин Архитект през 1418 г.
Сградата е един от първите базари от османския период.
По отношение на плана си структурата е подобна на Бурса Бедестен с редица магазини около сградата и изби във вътрешната страна.
Пропорциите и архитектурата на сградата обаче надминават тази в Бурса.