Тази зона, където са изложени надгробните плочи, донесени от многото църкви и камери на Одрин, е на задната улица на джамията Селимие. Възможно е да видите стотици надгробни паметници, принадлежащи към османския период.

Надгробният камък на 70-те еничари е възстановен в района и е изложен в района на османските надгробни паметници, които са създадени в градината на Музея на ислямското изкуство Селимие.

T. C. Съгласно член 10 от директивата относно принципите и процедурите, които трябва да се прилагат на входа на музеите и историческите обекти, определени от Министерството на културата и туризма; Музеите и историческите забележителности са затворени до 13:00 часа в първия ден на религиозните празници.