Мостът Газимихал е първият мост през река Тунца, който е достигнал до наши дни от османския период.

Построен е от Гази Михал бей от Михалогулари, който е бил византийски лорд, по-късно е приел исляма и е станал нападател, в северозападната част на града по пътя към България, през 1420 г. Историческите източници сочат, че вече е имало мост, построен от Михаел Палайлойгос през византийския период, но Гази Михал бей е направил този мост почти реконструиран.

Мостът Газимихал е първият каменен мост, построен през река Тунца след завладяването на Одрин. Мостът има 125 m. дълъг и 5,50 m. широка с девет ланцетни арки. Освен това има надпис, който гласи, че султан Сюлейман Великолепният е ремонтирал моста през 1544 година.

Дренажната система на моста е доста интересна. Мостът беше повреден при земетресението от 1765 г. и безотказно възстановен за 11 000 сари лири по същия начин по време на управлението на Абдулхамит II от комисия, състояща се от Истефанески X, известен също като Чатал Сакал (разклонена брада), Рющу Бей, ръководител на Генерален щаб, Шевки бей, счетоводител Евкаф и Мустафа Васки бей от шляхтата, довели строители от Хая.