Одрин Сарай Хамам успява да достигне своята оригиналност от структурите на Одринския стар дворец, който е започнат през 1358 г. от Мурат I. е единствената структура.
Строежът на Одрин Сарай Хамам е завършен през 1365 г. и е добавен към двореца по време на управлението на Йълдъръм Баязид през втората половина на 14 век.
Сградата, която е един от най-красивите образци на архитектурата на турската баня, е построена от султан II. След като джамията Селимие е построена от Селим (Сари Селим),
прехвърлени в джамията като основа; Той е трансформиран в обществена баня във фондация „Султан Селим“.
От друга страна, джамията, която е служила по време на строителството на джамията Селимие, е обслужвала нуждите на служителите за почистване.