Beylerbeyi джамия е структура със странично пространство (т.е. zaviyeli) и има многоъгълна структура. Това е куполна структура. През 1429 г. II. Построена е от Руми Бейлербей Синанедин Юсуф паша в периода на Мурат.